1. ສາຍການຜະລິດ

ສາຍການຜະລິດຂອງພວກເຮົາກວມເອົາເນື້ອທີ່ 10000 ຕາລາງເມດເປັນ

2. ສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງການ