1. Γραμμή παραγωγής

Γραμμή Παραγωγής μας καλύπτει μια έκταση 10.000 τ.μ.

2. Γραφείο Περιβάλλοντος